Spokojnosť zákazníka je u nás na prvom mieste

Naša sieť kolportérov je pripravená a spoľahlivo otestovaná na distribúciách letákov, ktoré už prebehli v uplynulých rokoch. Náš jedinečný systém kontrol ktoré boli vykonané vykazoval až 94% úspešnosť distribúcie letákov ktorú Vám pri distribúcií garantujeme.

Kontrola kvality distribúcie letákov prebieha štandartne v rámci firmy a zabezpečujú ich ľudia ktorý majú pod sebou sieť kolportérov aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita distribúcie letákov.

Taktiež spolupracujeme aj s našimi zákazníkmi s ktorými pravidelne chodíme na spoločné kontroly kvality distribúcie letákov pri ktorej si zákazník náhodne vyberie počet schránok ako aj miesto kontroly.

Pri kontrole kvality distribúcie letákov sa berie do úvahy aj zákon o reklame: 147/2001 Z.z.

Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.
Takto a podobne označené schránky ktoré odmietajú distribúciu reklamy budú vylúčené z kontroly a nebudú pre samotnú kontrolu smerodajné ako aj odpovede majiteľov týchto schránok.