Distribúcia letákov Trenčín

Roznos letákov zabezpečujeme v celom Trenčíne a okolí.

  • Juh: Juh I – III
  • Sever: Sihoť I – IV, Opatová, Kubrá, Kubrice, Pod Sokolice
  • Západ: Istebník, Kvetná, Orechové, Záblatie, Zámostie, Zlatovce
  • Stred: Biskupice, Dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny

Roznos letákov