Zoznam 25 najväčších miest na Slovensku určených na distribúciu reklamných letákov.

Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad, Prievidza, Zvolen, Považská Bystrica, Michalovce, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Humenné, Levice, Komárno, Bardejov, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Ružomberok, Piešťany, Topoľčany

Roznos letákov

Spokojnosť zákazníka je u nás na prvom mieste

Naša sieť kolportérov je pripravená a spoľahlivo otestovaná na distribúciách letákov, ktoré už prebehli v uplynulých rokoch. Náš jedinečný systém kontrol ktoré boli vykonané vykazoval až 94% úspešnosť distribúcie letákov, ktorú Vám pri distribúcií garantujeme.
Distribúcia letákov, novín a ostatných propagačných materiálov do schránok, reklamných boxov a miest určených k neadresnej distribúcii letákov.