Zoznam 25 najväčších miest na Slovensku určených na distribúciu reklamných letákov.

Bratislava , Košice , Prešov , Žilina , Banská Bystrica , Nitra , Trnava , Martin , Trenčín , Poprad , Prievidza , Zvolen , Považská Bystrica , Michalovce , Nové Zámky , Spišská Nová Ves , Humenné , Levice , Komárno , Bardejov , Liptovský Mikuláš , Lučenec , Ružomberok , Piešťany , Topoľčany.

Spokojnosť zákazníka je u nás na prvom mieste

Naša sieť kolportérov je pripravená a spoľahlivo otestovaná na distribúciách letákov, ktoré už prebehli v uplynulých rokoch. Náš systém kontrôl ktoré boli vykonané vykazoval až 94% úspešnosť distribúcie letákov, ktorú Vám pri distribúcií garantujeme.
Distribúcia letákov, novín a ostatných propagačných materiálov do schránok, reklamných boxov a miest určených k neadresnej distribúcii letákov.