Tlač letákov, novín a ostatných propagačných materiálov zabezpečujeme v najvyššej požadovanej kvalite v čo najkratšom možnom čase.

Parametre tlače

Tlač

RT – rotačná tlač, HT – hárková tlač, DT – digitálna tlač

Papier

Základnou vlastnosťou každého papiera je jeho rozmer a hmotnosť. Najčastejším rozmerom je formát A4 ktorý meria 210×297 mm, poprípade A3 ktorý je 2x väčší ako A4 a jeho rozmer 297×420 mm. Plošná hmotnosť papiera je udávaná v gramoch na list s rozmerom 1m2.

Farebnosť

Farebnosť tlače je udávaná v dvoch číslach kde prvé číslo znamená farebnosť jednej strany a durhé číslo farebnosť druhej strany. Napríklad 4+0 znamená plnofarebná tlač na jednej strane a druhá strana je biela, 4+4 znamená obojstranne plnofarebná tlač, 1+0 znamená jednofarebná tlač na jednej strane a druhá strana je biela.

Skladanie

Lom papiera je udávaný napríklad pri klasickom formáte novín A3 lom na A4. Bežný pizza leták je skladaný 2x to znamená, že označenie je 2 x lom na DL.

Povrchová úprava

Lamino lesklé, lamino matné, UV lak lesklý, UV lak matný, parciálny UV lak.