Distribúcia letákov Trnava

Roznos letákov zabezpečujeme v celej Trnave a okolí.

  • Mestské časti: Modranka, Trnava-juh, Trnava-sever, Trnava-stred, Trnava-východ, Trnava-západ
  • Sídliská: Družba I-III, Linčianska, Na Hlinách, Prednádražie I, II, Vodáreň I, II, Zátvor
  • Ostatné časti: Kopánka, Nové Mesto, Staré mesto, Tulipán
  • Osady: Dolina, Dvor 9. mája, Farský mlyn, Kočišské, Medziháje, Oravné, Pažitný mlyn, Veľký dvor

Roznos letákov